Spojrzeć Inaczej©

"Spojrzeć Inaczej©" to ogólnopolski program, który ma na celu zwiększenie kompetencji rodziców, opiekunów przedszkolnych i szkolnych w rozpoznawaniu problemów nieskorygowanych funkcji wzrokowych, które mogą wpływać na naukę czytania i pisania oraz codzienne życie dziecka. Program ten zapewnia wsparcie w diagnozowaniu i kierowaniu dzieci na odpowiednie terapie, a także promuje współpracę międzysektorową w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci. "Spojrzeć Inaczej©" składa się z różnych projektów, które są realizowane na poziomie regionalnym.

W JAKI SPOSÓB POMAGAMY

Aktualne projekty

24.05.2023 - Zapraszamy, przyjdź i dowiedz się czym są funkcje wzrokowe, dlaczego są tak ważne i jaką rolę odgrywają w nauce i życiu dziecka wśród rówieśników. Czy zaburzenia funkcji wzrokowych to to samo co wada wzroku? Czy można je korygować okularami? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą zaproszeni znani i cenieni specjaliści.

We wrześniu br. odbędzie się pierwsze z serii spotkań dla rodziców dzieci przedszkolnych, a tematem będą "Mało znane funkcje wzrokowe – duże problemy w szkole?! Czego nie wiemy?" Spotkanie w formie przyjaznej dla rodziców poprowadzi wieloletni terapeuta i diagnosta.

Problemy z funkcjami wzrokowymi mogą znacznie wpłynąć na życie codzienne dziecka, zarówno w sferze edukacyjnej, społecznej, jak i emocjonalnej. Oto niektóre z potencjalnych wpływów:

Funkcje wzrokowe odnoszą się do zdolności związanych z odbieraniem i przetwarzaniem bodźców wzrokowych przez ludzkie oczy i mózg. Są to różnorodne umiejętności związane z widzeniem, które umożliwiają nam interpretację i rozumienie świata wizualnego wokół nas. Oto kilka kluczowych funkcji wzrokowych:CO DALEJ?

Wspieraj naszą misję

 

W JAKIEJ FORME DZIAŁAMY?

Realizacja naszej misji

Spotkania z rodzicami

Lokalnie organizujemy bezpłatne spotkania dla rodziców przedszkolaków, aby zwiększyć ich kompetencje w rozpoznawaniu symptomów  wskazujących na potencjalne dysfunkcje wzrokowe u dzieci. Dostarczamy im informacji, jak znaleźć pomoc i wsparcie w odpowiednich miejscach.

Spotkania z nauczycielami

Działając na poziomie poszczególnych placówek edukacyjnych, zwiększamy kompetencje wychowawców przedszkolnych i szkolnych poprzez organizację spotkań dydaktycznych.

Szkolenia

Organizujemy szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje specjalistów edukacji włączającej, terapeutów i pedagogów różnych specjalizacji.

Badania i terapia dzieci

W ramach naszej działalności organizujemy badania funkcji wzrokowych w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. Pomagamy w organizacji terapii widzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ze szczególnym skupieniem na klasach I-III.

Lista placówek

Tworzymy i udostępniamy publicznie listy placówek, gdzie rodzice i dzieci mogą znaleźć pomoc w zakresie diagnozy i terapii.

Konferencje

Organizujemy konferencje naukowe i dydaktyczne dla kadry oświatowej. Zapewniamy, że wykłady mają interdyscyplinarny charakter i promują holistyczne podejście do dziecka.