DLACZEGO ISTNIEJEMY

Misja fundacji

Naszą misją jest stworzenie społeczeństwa, w którym żadne dziecko nie jest ograniczone przez problemy ze wzrokiem, i każde ma równe szanse na rozwój i osiągnięcie pełnego potencjału.

O NAS

Dlaczego my

Jako rodzina, stawiamy czoła trudnościom związanym z dysfunkcjami naszych bliski. Zdajemy sobie sprawę, jak to wpływa na codzienne życie oraz jakie wyzwania niosą ze sobą. Wiemy, że gdyby diagnoza była postawiona wcześniej nasza sytuacja byłaby inna.

KIM JESTEŚMY

Oto nasza historia

Mimo formalnego założenia w IV.2023 roku, nasza historia rozpoczęła się w 2016, kiedy zaczęliśmy spotykać dzieci z problemami wzrokowymi, ich rodziców i specjalistów zajmujących się przywracaniem sprawności widzenia. To właśnie wtedy zauważyliśmy codzienne przeszkody, jakie utrudniają młodym ludziom pełny rozwój i funkcjonowanie w ich otoczeniu.

Wtedy pojawiło się pragnienie, aby zapewnić każdemu dziecku równe szanse w osiąganiu pełnego potencjału psychofizycznego i wsparcia w pokonywaniu codziennych wyzwań. Małe kroki, ale wielkie zmiany

Doświadczenia, wiedza i badania specjalistów ujawniły rozległy problem zaburzeń funkcji wzrokowych u dzieci, co potwierdzają również wyniki amerykańskich badań. Globalnie, aż jedna czwarta populacji ma trudności związane z widzeniem, które wykraczają poza ostrość wzroku. W Polsce temat ten jest jeszcze niewystarczająco zbadany i rozwinięty, a  przecież zaburzenia te mają znaczący wpływ na proces uczenia się i funkcjonowania, zwłaszcza w przedszkolu i szkole, gdzie dzieci spędzają większość czasu. Często prowadzą do nieodpowiedniego rozwoju i niewykorzystania pełnego potencjału rozwojowego i edukacyjnego. Mogą powodować problemy z czynnościami samoobsługowymi, napięciem mięśniowym, koncentracją, pamięcią wzrokową, koordynacją wzrokowo-ruchową, umiejętnościami manualnymi, orientacją przestrzenną i równowagą. To z kolei utrudnia zdobycie niezbędnych umiejętności przedszkolnych i szkolnych oraz może prowadzić do stygmatyzacji i nierównego traktowania przez rówieśników.

Przez działalność naszej fundacji chcemy poszerzyć wiedzę społeczeństwa na temat skali problemu zaburzeń wzrokowych organizując badania przesiewowe, spotkania edukacyjne, szkolenia specjalistyczne. Chcemy pomagać dzieciom oraz ich rodzicom, nauczycielom i specjalistom oferując wiedzę, narzędzia i inne formy wsparcia diagnozy i terapii. 

Zachęcamy do wsparcia fundacji i śledzenia informacji, by wspólnie pokonywać bariery dla prawidłowego rozwoju naszych dzieci.


NASZ ZESPÓŁ

Poznaj prawdziwych herosów

Małgorzata Wójcik

Magister inżynier Mechatroniki na Politechnice Warszawskiej. Od wielu lat związana z zarządzaniem działem sprzedaży w firmach takich jak: Avon, RUCH S.A., e-Kiosk S.A. Nie ma dla niej rzeczy nie możliwych. Wytrwała w dążeniu do celu, zawsze z uśmiechem na twarzy. Pasjonatka i inicjatorka wielu projektów. Współzałożycielka firmy ONYA. Członkini Konwentu Fundatorek oraz Prezes Zarządu Fundacji.

Kinga Pogorzelska

Wieloletni nauczyciel, wychowawca i menedżer zespołów sprzedażowych w firmach takich jak m.in. Party Lite czy Avon. Dusza towarzystwa, potrafi zjednać sobie najtwardsze serca, oddana mama i przyjaciółka. Jej pasją jest muzyka, relacje między ludzkie oraz rozwijanie w ludziach chęci do pracy. Członkini Konwentu Fundatorek oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji.

Katarzyna Gazda

Magister Zarządzania strategicznego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w zarządzaniu zasobami ludzkimi i projektami. Krytyczne oko, mistrzyni procedur i dokładności. Z zamiłowania pracuje z wolontariuszami przy różnych wydarzeniach dla młodzieży. W wolnym czasie pasjonatka szycia i renowacji mebli. Członkini Konwentu Fundatorek.

Zuzanna Wołejko

Magister kierunku Grafika na Akademii Sztuk Pięknych. Ilustratorka graficzna. Jej specjalizacją jest grafika przyrodnicza. Pracę Zuzi możecie zobaczyć między innymi w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Miłośniczka lat '70 i Disco. Tańczy, gra na basie, ilustruje komiksy. Członkini Konwentu Fundatorek.

CO DALEJ?

Wspieraj naszą misję