Porady dla rodziców

Lista placówek w Polsce

Jeśli masz podejrzenia dotyczące dysleksji, dysortografii lub innych dysfunkcji u swojego dziecka, warto skonsultować się z nauczycielem przedszkolnym lub szkolnym, a także skorzystać z bezpłatnej diagnozy dostępnej w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Twoim rejonie. Istnieje również możliwość skorzystania z usług niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, jednak wiąże się to z opłatami.

Tu znajdziesz listę podani psychologiczno-pedagogicznych publicznych i niepublicznych w Polsce w ramach Programu Spojrzeć Inaczej©. Znajdziesz tu również listę placówek (optometrystów i ortoptystów), w których zdiagnozujesz dziecko pod kątem problemów wzrokowych, i w których odbywa się terapia widzenia.