Podsumowanie Konferencji Naukowo-Dydaktycznej

2023-06-10

Podsumowanie Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej zatytułowanej "Funkcje wzrokowe - edukacja, zdrowie i życie codzienne dziecka".

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, marka i fundacja ONYA® przy współudziale Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku, zorganizowali konferencję naukowo-dydaktyczną poświęconą funkcjom wzrokowym i ich znaczeniu w rozwoju i nauce dzieci. Wydarzenie miało miejsce 24 maja 2023 roku w auli Akademii Pomorskiej w Słupsku. Było to pierwsze tego typu interdyscyplinarne przedsięwzięcie gromadzące znanych i cenionych specjalistów z dziedziny optometrii, ortoptyki, pedagogiki i fizjoterapii.

Fundacja  działa na rzecz promocji świadomości i wsparcia dzieci dotkniętych zaburzeniami wzroku. Konferencja stanowiła kolejny etap w tym dążeniu, mając na celu podniesienie świadomości nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, pracowników merytorycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych specjalistów zainteresowanych funkcjami wzrokowymi dziecka.

Program konferencji obejmował szeroki wachlarz zagadnień dotyczących funkcji wzrokowych, których omówienie powierzono wybitnym prelegentom. Mgr. Marlena Bobrowska, wykładowca o bogatym doświadczeniu w dziedzinie optometrii i optyki, przedstawiła wykłady dotyczące roli funkcji wzrokowych w życiu codziennym oraz ich wpływu na postawę ciała. Mgr Małgorzata Orkisz, ceniona na rynku lokalnym optometrystka, skoncentrowała się na znaczeniu wczesnego wykrywania problemów wzrokowych u dzieci i roli nauczyciela w tym procesie. Zaprezentowano "Trudności poznawcze, rozwojowe i w uczeniu się, a rozwój widzenia u dzieci". Temat ten poprowadził optometrysta mgr inż. Jarosław Suda również praktykujący na rynku lokalnym. W ramach tej prezentacji omówiono jak zaburzenia widzenia wpływają na rozwój i naukę u dzieci. Zaprezentowano różne rodzaje trudności wzrokowych i rozwojowych oraz omówiono, kto i w jaki sposób przeprowadza badania w tych obszarach, kładąc nacisk na podejście holistyczne. Ponadto mgr inż. Jarosław Suda i mgr inż. Małgorzata Wójcik omówili aspekty związane z badaniami przesiewowymi funkcji wzrokowych.

Kolejnym poruszonym tematem były "Funkcje wzrokowe a trudności w uczeniu się z perspektywy neurobiologicznej", poprowadzonym przez dr. hab. Ewę Boksa, tutora akademickiego, neurologopedę i oligofrenopedagoga. W ramach tego tematu omówiono wybrane sposoby aktywizacji funkcji wzrokowych u dzieci przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Przedstawiono również propozycję działań terapeutycznych uwzględniających dwa sposoby przetwarzania informacji wzrokowych przez strumień brzuszny i wzrokowy, zgodnie z etapami osiąganymi przez dziecko bez zakłóceń w rozwoju. Nie zabrakło omówienia dość nowego zagadnienia, czyli "Wad postawy u dzieci i młodzieży w dobie pandemii COVID-19". Prezentację tego tematu prowadzili mgr Wojciech Czajka i mgr Justyna Dyrcz z Centrum Rehabilitacji AVENIR. W trakcie prezentacji omówiono wpływ pandemii na występowanie wad postawy oraz przedstawiono najczęściej obserwowane obecnie wady postawy. Ponadto, poruszono temat odpowiedniego momentu zgłoszenia się do fizjoterapeuty oraz omówiono oczekiwane efekty terapii. Duży nacisk położono również na rolę rodzica w zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu wad postawy.

Konferencja nie tylko stanowiła doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale również przyczyniła się do nawiązania nowych relacji między uczestnikami. Przerwa między sesjami była doskonałym momentem do nieformalnych rozmów i dyskusji, które sprzyjały tworzeniu się silnej sieci profesjonalistów z różnych dziedzin.

Konferencja "Funkcje wzrokowe – edukacja, zdrowie i życie codzienne dziecka" cieszyła się zainteresowaniem blisko 140 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele renomowanych instytucji, między innymi Pan Marek Biernacki - kierownik biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Słupsku, Anetta Pirka - Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Słupskiego, dr hab. inż. Zbigniew Osadowski - Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, Rafał Nosewicz - dyrektor dyrekcji PPP w Słupsku, Tamara Wrona - wicedyrektor dyrekcji PPP w Słupsku, Bożena Żuk - dyrektor PODN Słupsk oraz Mariusz Barański - wicedyrektor PODN Słupsk.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki (PTOO), Polskie Towarzystwo Ortoptyki im. Prof. K. Krzystkowej (PTO), Prezydent Miasta Słupska, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Strug, Powiat Słupski, Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, Centrum Rehabilitacji AVENIR.

Patronat medialny objęło Radio Gdańsk.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji. Było nam niezwykle miło gościć Was na tym wydarzeniu.