Symptomy problemów wzrokowych

2023-04-06

Problemy z funkcjami wzrokowymi mogą znacznie wpłynąć na życie codzienne dziecka, zarówno w sferze edukacyjnej, społecznej, jak i emocjonalnej. Oto niektóre z potencjalnych wpływów:

 • Trudności edukacyjne: dziecko może mieć trudności w czytaniu, pisaniu, zrozumieniu informacji w podręcznikach czy zapisanych na tablicy szkolnej. Wpływa to na wyniki w nauce oraz ogólny postęp szkolny.

 • Ograniczenia w aktywności fizycznej: dzieci z problemami wzrokowymi mogą unikać udziału w aktywnościach fizycznych, takich jak zabawy na dworze, gry sportowe czy jazda na rowerze, z obawy przed kontuzjami lub niezdarnością.

 • Problemy społeczne: trudności z widzeniem mogą wpłynąć na zdolność dziecka do czytania i rozumienia mowy ciała oraz mimiki innych dzieci, co może utrudnić nawiązywanie relacji i zawieranie przyjaźni.

 • Zmęczenie i frustracja: dzieci z problemami wzrokowymi często muszą skupić się bardziej niż ich rówieśnicy na wykonywanych zadaniach, co może prowadzić do szybszego zmęczenia i frustracji.

 • Niska samoocena: trudności z przystosowaniem się do codziennych aktywności i trudności szkolnych mogą wpłynąć na poczucie własnej wartości dziecka.

 • Ograniczenia w aktywnościach artystycznych: dzieci z problemami wzrokowymi mogą mieć utrudniony dostęp do rysowania, malowania i innych aktywności artystycznych, które wymagają precyzyjnej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • Wpływ na bezpieczeństwo: problemy z funkcjami wzrokowymi mogą wpłynąć na zdolność dziecka do rozpoznawania zagrożeń w środowisku, co może prowadzić do większego ryzyka wypadków i kontuzji.

 • Trudności z samodzielnym funkcjonowaniem: problemy wzrokowe mogą utrudniać dziecku wykonywanie codziennych czynności, takich jak ubieranie się, jedzenie czy utrzymanie higieny osobistej.

Symptomy zaburzenia funkcji wzrokowych:

 1. nadmierne pocieranie oczu,
 2. swędzenie oka,
 3. nienaturalne szerokie otwieranie oczu,
 4. nadmierne mruganie,
 5. przymykanie, przesłanianie jednego z oczu,
 6. uciekające oko (stale lub okresowo),
 7. pochylanie głowy,
 8. przekręcanie ciała,
 9. unikanie gier i zabaw zręcznościowych,
 10. słaba orientacja w przestrzeni,
 11. trudności w ocenie odległości,
 12. trudności w śledzeniu wzrokiem poruszających się obiektów, np. piłki,
 13. trudności z poruszaniem się po schodach – wchodzenie i schodzenie,
 14. wpadanie lub potykanie się o obiekty,
 15. niezauważanie szczegółów i kolorów,
 16. przybliżanie się do książki/kartki, żeby coś narysować (na odległość 20-25 cm),
 17. brak świadomości otoczenia podczas intensywnej i skoncentrowanej pracy z bliska,
 18. unikanie zadań wymagających koncentracji,
 19. ból głowy po intensywnej pracy wzrokowej,
 20. bolące, zmęczone oczy po pracy z bliska,
 21. choroba lokomocyjna.

Powyższe czynniki mogą wpływać na ogólny rozwój dziecka, zarówno w kontekście nauki, zdolności społecznych, jak i ogólnego samopoczucia. Dlatego ważne jest, aby rodzice, nauczyciele i opiekunowie byli świadomi ewentualnych problemów wzrokowych u dziecka. Równie istotne jest zapewnienie powszechnego dostępu do metod wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń wzrokowych. Dzięki temu dzieci będą miały najlepsze szanse na rozwijanie się, zdobywanie wiedzy i czerpanie radości z pełnego zakresu aktywności życiowych. Regularne badania wzroku i wsparcie ze strony specjalistów, takich jak okuliści czy terapeuci wzroku, mogą pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu problemów związkowych z funkcjami wzrokowymi u dzieci.

Tu na bieżąco powstaje lista placówek w Polsce, w których rodzice/opiekunowie znajdą pomoc dla swoich dzieci.