Przesiewowe badania wybranych funkcji wzrokowych

2023-04-20

W roku szkolnym 2022/2023 ruszyła I edycja przesiewowych badań widzenia w ramach projektu "Spojrzeć Inaczej©" została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska. Współorganizatorami są Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku wraz z marką ONYA®. Diagnozą zostały objęte 6-letnie dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na terenie miasta Słupska, czyli blisko 50 placówek.

Badania przesiewowe wybranych parametrów wzrokowych mają na celu wczesne wykrycie nieprawidłowości w procesie widzenia, które dla opiekunów dziecka niekoniecznie są widoczne. Wiemy bowiem, że kilkuletnie dziecko nie powie nam, iż źle widzi, ponieważ nie rozumie co znaczy prawidłowo widzieć. Prawdopodobnie za naturalne uznaje niewyraźne obrazki w książce czy "tańczące" litery przed oczami. Nierozpoznane i nieleczone odpowiednio wcześnie trudności z widzeniem nie tylko utrudniają funkcjonowanie, ale mogą być elementem dysleksji, dysgrafii i problemów w nauce.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniach!

Dla rodzica:

Wczesne wykrycie nieprawidłowości u dziecka jest podstawą do wskazania dalszego działania w kierunku pogłębionej diagnostyki u okulisty, optometrysty czy ortoptysty w celu pełnej diagnozy narządu wzroku, zaopiekowania się dzieckiem pod względem korekcji okularowej, leczenia lub terapii wzrokowej. Nieskorygowane funkcje wzrokowe są przyczyną wielu trudności w przyswajaniu wiedzy, funkcjonowaniu wśród rówieśników, a w przyszłości mogą skutkować frustracją i niepowodzeniami.

Dysfunkcje narządu wzroku to szersze pojęcie odnoszące się nie tylko do wad wzroku korygowanych okularami.

Aspekty wzrokowe, o których najczęściej nie wiemy a mające bezpośredni wpływ na naukę pisania i czytania, oprócz samej korekcji okularowej, to spostrzeganie wzrokowe, pamięć wzrokowa, myślenie w znaczeniu operacji umysłowych typu różnicowanie, podobieństwa, klasyfikacja, uogólnianie czy orientacja w otoczeniu, w czasie, w przestrzeni.

Zachęcamy wszystkich rodziców 6-latków do skorzystania z bezpłatnych badań widzenia organizowanych w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

Dla przedszkola, szkoły:

Przesiewowe badanie widzenia może być wykonane przed, w trakcie lub po diagnozie gotowości szkolnej 6-latków, które ma służyć wyrównaniu i zwiększeniu szans edukacyjnych dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Przesiewowe badanie wybranych parametrów wzrokowych wykonane przed diagnozą lub w jej trakcie daje możliwość wczesnego wykrycia dysfunkcji mających wpływ na rozwój dziecka w zakresie funkcji psychomotorycznych i społeczno-emocjonalnych, mówimy tu między innymi o sferze fizyczno-ruchowej, lateralizacji, sferze poznawczej.

więcej informacji o edycji badań w Słupsku

Zgłoszenia placówek

Przyjmujemy zgłoszenia placówek do kolejnej edycji przesiewowych badań wybranych parametrów wzrokowych.

Program realizowany jest na terenie całego kraju.

Skontaktuj się z nami!