Spojrzeć

Inaczej©

Małe dziecko nie powie, że źle widzi, bo nie wie

co znaczy dobrze widzieć.

Spojrzeć Inaczej© na możliwości edukacyjne dziecka

Wychodząc naprzeciw potrzebie wystandaryzowanych badań przesiewowych wzroku dostępnych dla każdej placówki oświatowej opracowaliśmy program badań widzenia oparty o międzynarodowe normy. Celem  jest:

  • wczesne wykrywanie problemów wzrokowych dziecka, które mogą prowadzić do trudności w nauce i obniżenia samooceny

  • zwiększenie efektywności edukacyjnej naszych dzieci

  • zwrócenie uwagi na korelację dysleksji i określonych funkcji wzrokowych

  • zapobieganie powikłaniom

  • zwiększenie świadomości rodziców i nauczycieli

  • optymalne wykorzystanie służby zdrowia poprzez zidentyfikowanie i skierowanie dzieci do dalszej diagnostyki i leczenia w odpowiednim czasie.

Skala problemu

Badania przesiewowe

Program przesiewowych badań wzroku realizowany jest na terenie placówek przedszkolnych i szkolnych. Sprawdza on funkcje wzrokowe biorące udział w nauce czytania i pisania, wpływające na motorykę ciała, koncentrację, zdolności poznawcze. Badaniami obejmujemy dzieci w wieku 6-9 lat i przy ścisłej współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznej i Wydziału Edukacji danej gminy. 

Badania są bezinwazyjne oparte o znormalizowaną Kartę Wybranych Parametrów Wzrokowych oraz zestaw narzędzi diagnostycznych. Mogą być wykonywane bezpośrednio w placówce, do której uczęszcza dziecko przez uprawnionego diagnostę, nauczyciela, pedagoga specjalnego.

Celem przesiewowych badań wzroku 6-latków jest wczesne wykrycie nieprawidłowości w procesie widzenia jeszcze zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole.

Nauczycielu, chcesz uzyskać więcej informacji o badaniach wzroku?

Zgłoś placówkę do programu badań!

Nasz przedstawiciel skontaktuje się i odpowie na wszelkie pytania.

DZIECKO - WZROK - DYSLEKSJA

Główne elementy programu

1. Badania przesiewowe i zalecenia

Przesiewowe badanie widzenia 6-latków to badanie profilaktyczne. Jego celem jest wyłonienie dzieci z nieprawidłowościami na wczesnym etapie ich życia. Podczas badania diagnosta sprawdza wybrane parametry w oparciu o normy wiekowe. Badanie jest bezinwazyjne, wykonywane za pomocą Karty Badania Wybranych Parametrów Wzrokowych przy wykorzystaniu pomocy diagnostycznych. Rodzice dzieci, u których wykryje się nieprawidłowości zostaną pokierowani na pogłębioną diagnozę do odpowiednich specjalistów z rejonu.

2. Szkolenia diagnostów, pedagogów

Szkolenia dla psychologów, pedagogów specjalnych, tyflopedagogów, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, specjalistów WWR. Celem jest przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności potrzebnych do wykonywania badań przesiewowych. Program szkoleń oparty jest o narzędzia diagnostyczne czyli znormalizowaną kartę diagnostyczną i zestaw pomocy diagnostycznych. Pedagog uzyskuje zaświadczenie uprawniające go do prowadzenia badań przesiewowych i posługiwania się Kartą Badania Wybranych Parametrów Wzrokowych oraz dostęp do materiałów wideo utrwalających zdobytą wiedzę.

3. Działania informacyjne

W trakcie realizacji programu badań Fundacja prowadzi działania informacyjno - edukacyjne dla rodziców i pracowników placówek oświatowych.

4. Raporty

Po badaniach powstaje raport dla placówek uczestniczących w badaniach oraz dla Wydziału Edukacji danej gminy.

Rodzicu! Oto symptomy problemów ze wzrokiem podobne do symptomów dysleksji

Dziecko wykazuje nadaktywność ruchową np. wiercenie się w ławce albo często zgłasza bóle głowy, bóle oczu, zmęczenie, senność. Przy przepisywaniu z tablicy zawsze ma za mało czasu. Nie dostrzega różnic. Osiąga lepsze wyniki w testach werbalnych niż w pisemnych. Oceny z testów klasowych pisanych w ograniczonym czasie są gorsze niż oceny z zadań domowych. W matematyce – mylenie cyfr, błędy w prostych działaniach np. napisane jest 2+2, a dziecko widzi i rozumie 2-2. W pisaniu – wykazuje słabą jakość pisma, robi błędy ortograficzne i gramatyczne choć zapytane o reguły ortografii - świetnie je zna. Przy czytaniu wielokrotnie powtarza zdania, myli słowa, sylaby, litery – nie rozumie czytanego tekstu. Ma problemy z koncentracją. Nie ma koleżanek i kolegów, bo najczęściej nie rozumie o czym rozmawiają, z czego się śmieją, a nie chce wyjść na głupsze - więc się wycofuje. Potyka się o przedmioty, wpadała na inne osoby. W sporcie - nie lubi gier zespołowych, unika sportu z piłką, bywa, że nie chce jeździć na rowerze, bo potrafi jeździć tylko na czterech kółkach, a przecież ruch fizyczny to też dbanie o zdrowie psychiczne naszych dzieci.

Symptomy, które na pierwszy rzut oka nie wskazują na problemy z widzeniem, są często mylone z roztargnieniem, lenistwem, słabą inteligencją, słabą motoryką ciała, często łączą się z dysleksją.

Rodzicu! Jeśli widzisz u swojego dziecka opisane symptomy skontaktuj się z optometrystą/ ortoptystą i okulistą. Każdy z nich zdiagnozuje dziecko pod kątem swoich kompetencji: optometrysta/ ortoptysta sprawdzi funkcje wzrokowe, dobierze okulary, gdy zaistnieje potrzeba zleci i przeprowadzi terapię widzenia (praca nad usprawnieniem akomodacji, konwergencji, motoryki oczu, itp.). Okulista zdiagnozuje lub wykluczy problemy medyczne (choroby, wady). Można również porozmawiać o niepokojących symptomach z pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub z wychowawcą dziecka. 

Pamiętajmy, że dziecko, które nie jest w stanie prawidłowo widzieć, nie jest w stanie prawidłowo rozumieć.


Rodzicu! Jeśli w placówce, do której uczęszcza dziecko są prowadzone badania widzenia - zachęcamy, wyraź zgodę na uczestnictwo dziecka w badaniach.

NASZE DZIAŁANIA

Aktualności

24.05.2023 - Zapraszamy, przyjdź i dowiedz się czym są funkcje wzrokowe, dlaczego są tak ważne i jaką rolę odgrywają w nauce i życiu dziecka wśród rówieśników. Czy zaburzenia funkcji wzrokowych to to samo co wada wzroku? Czy można je korygować okularami? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą zaproszeni znani i cenieni specjaliści.

CO DALEJ?

Wspieraj naszą misję