Projekt Spojrzeć

Inaczej©

Małe dziecko nie powie, że źle widzi, bo nie wie

co znaczy dobrze widzieć.

Spojrzeć Inaczej© na badania wzroku

Wychodząc naprzeciw potrzebie wystandaryzowanych badań przesiewowych wzroku dostępnych dla każdej placówki opracowaliśmy program badań widzenia oparty o międzynarodowe normy. Celem  jest:

  • wczesne wykrywanie problemów wzrokowych dziecka, które mogą prowadzić do trudności w nauce i obniżenia samooceny dziecka

  • zwiększenie efektywności edukacyjnej naszych dzieci

  • zapobieganie powikłaniom

  • zwiększenie świadomości rodziców

  • optymalne wykorzystanie służby zdrowia poprzez zidentyfikowanie i skierowanie dzieci do dalszej diagnostyki i leczenia w odpowiednim czasie.

Program przesiewowych badań wzroku realizowany jest na terenie placówek przedszkolnych i szkolnych. Sprawdza on funkcje wzrokowe biorące udział w nauce czytania i pisania, wpływające na motorykę ciała, koncentrację, zdolności poznawcze. Badaniami obejmujemy dzieci 6-letnie przy ścisłej współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznej i Wydziału Edukacji danej gminy. 

Badania są bezinwazyjne oparte o znormalizowaną Kartę Wybranych Parametrów Wzrokowych 6-latka oraz zestaw narzędzi diagnostycznych. Mogą być wykonywane bezpośrednio w placówce, do której uczęszcza dziecko.

Celem jest wczesne wykrycie nieprawidłowości w procesie widzenia jeszcze zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole.

Chcesz uzyskać więcej informacji o badaniach wzroku?

Zgłoś swoją placówkę do programu badań!

Nasz przedstawiciel skontaktuje się i odpowie na wszelkie pytania.

Pilotaż - wyniki

W roku szkolnym 2022/23 razem z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska przeprowadziliśmy pilotażowe badania funkcji wzrokowych w 30 placówkach na terenie miasta Słupska..

7 na 10

6-LATKÓW

ma problemy ze wzrokiem - często są to problemy wykraczające poza ostrość widzenia

1 na 3

6-LATKÓW

wymaga specjalistycznej opieki okulistycznej i optometrycznej, w tym terapii widzenia

1 na 144

DZIECI

wykryto dodatkowe niezdiagnozowane poważne schorzenia

576

6-LATKÓW

to liczba przebadanych dzieci w wielu 6 lat z Polski i Ukrainy na terenie miasta Słupsk

33

DZIECI

to liczba dzieci objętych do tej pory specjalistyczną opieką optometryczną i okulistyczną

58

NAUCZYCIELI

to liczba nauczycieli przeszkolonych do wykonywania przesiewowych badań widzenia

Symptomy problemów ze wzrokiem podobne do dysleksji

Dziecko wykazuje nadaktywność ruchową np. wiercenie się w ławce albo często zgłasza bóle głowy, bóle oczu, zmęczenie, senność. Przy przepisywaniu z tablicy zawsze ma za mało czasu. Nie dostrzega różnic. Osiąga lepsze wyniki w testach werbalnych niż w pisemnych. Oceny z testów klasowych pisanych w ograniczonym czasie są gorsze niż oceny z zadań domowych. W matematyce – mylenie cyfr, błędy w prostych działaniach np. napisane jest 2+2, a dziecko widzi i rozumie 2-2. W pisaniu – wykazuje słabą jakość pisma, robi błędy ortograficzne i gramatyczne choć zapytane o reguły ortografii to świetnie je zna. W czytaniu – wielokrotnie powtarza zdania, myli słowa, sylaby, litery – nie rozumie czytanego tekstu. Ma problemy z koncentracją. Nie ma koleżanek i kolegów, bo najczęściej nie rozumie o czym rozmawiają, z czego się śmieją, a nie chce wyjść na głupsze - więc się wycofuje. Potyka się o przedmioty, wpadała na inne osoby. W sporcie - nie lubi gier zespołowych, unika sportu z piłką, bywa, że nie chce jeździć na rowerze, bo potrafi jeździć tylko na czterech kółkach, a przecież ruch fizyczny to też dbanie o zdrowie psychiczne naszych dzieci.

Symptomy, które na pierwszy rzut oka nie wskazują na problemy z widzeniem, są często mylone z roztargnieniem, lenistwem, słabą inteligencją, słabą motoryką ciała, często łączą się z dysleksją.

Rodzicu! Jeśli widzisz u swojego dziecka opisane symptomy skontaktuj się z optometrystą i okulistą. Każdy z nich zdiagnozuje dziecko pod kątem swoich kompetencji: optometrysta sprawdzi funkcje wzrokowe, dobierze okulary, zleci i przeprowadzi terapię widzenia (praca nad usprawnieniem akomodacji, konwergencji, motoryki oczu, itp. - terapię poprowadzi również ortoptysta). Okulista zdiagnozuje lub wykluczy problemy medyczne (choroby, wady). Można również porozmawiać o niepokojących symptomach z pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub z wychowawcą dziecka. Pamiętajmy, że dziecko, które nie jest w stanie prawidłowo widzieć, nie jest w stanie prawidłowo rozumieć.

CZYM SIĘ ZAJMUJE FUNDACJA

Najważniejsze obszary naszej działalności

Profilaktyka

Zapewniamy wczesne wykrycie dysfunkcji wzroku i dajemy możliwość pokierowania dziecka do odpowiednich specjalistów, którzy holistycznie spojrzą na problem. Jako nieliczni w Polsce prowadzimy znormalizowane badania przesiewowe widzenia w przedszkolach i klasach szkolnych I-III.

Świadomi rodzice

Dajemy możliwość uczestnictwa w spotkaniach dla rodziców, na których opowiadamy m.in. o symptomach, na które warto zwrócić uwagę w pierwszych latach życia dziecka. Organizujemy warsztaty i wyjazdy terapeutyczne. Publikujemy bazy specjalistów, czyli gdzie szukać pomocy blisko miejsca zamieszkania.

Dzielenie się wiedzą

Dajemy możliwość uczestniczenia w szkoleniach, kursach, konferencjach, organizowanych przez specjalistów dla specjalistów, w tym z innych dziedzin. Organizujemy wymianę doświadczeń. Wypracowujemy nowe sposoby pracy i współpracy interdyscyplinarnej.

Budowanie społeczności

Dzielimy się doświadczeniem włączając się w budowanie świadomego społeczeństwa w regionie. Wspólnie działamy ze specjalistami różnych dziedzin nauki i wolontariuszami dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Oto nasza historia

Historia zaczyna się w 2016 roku, gdy poznając dzieci z zaburzeniami wzroku, ich rodziców oraz specjalistów zajmujących się przywracaniem sprawności widzenia - po operacjach czy po prostu wynikających z powodu nieprawidłowego funkcjonowania narządu wzroku - poznaliśmy codziennie bariery jakie stoją na drodze młodego człowieka do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania w jego najbliższym otoczeniu.

NASZE DZIAŁANIA

Aktualności

24.05.2023 - Zapraszamy, przyjdź i dowiedz się czym są funkcje wzrokowe, dlaczego są tak ważne i jaką rolę odgrywają w nauce i życiu dziecka wśród rówieśników. Czy zaburzenia funkcji wzrokowych to to samo co wada wzroku? Czy można je korygować okularami? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą zaproszeni znani i cenieni specjaliści.

We wrześniu br. odbędzie się pierwsze z serii spotkań dla rodziców dzieci przedszkolnych, a tematem będą "Mało znane funkcje wzrokowe – duże problemy w szkole?! Czego nie wiemy?" Spotkanie w formie przyjaznej dla rodziców poprowadzi wieloletni terapeuta i diagnosta.