Spojrzeć Inaczej© na badania wzroku

Wychodząc naprzeciw potrzebie wystandaryzowanych badań przesiewowych wzroku dostępnych dla każdej placówki w Polsce opracowaliśmy program badań widzenia oparty o międzynarodowe normy. Celem programu jest:

  • wczesne wykrywanie problemów wzrokowych dziecka, które oprócz problemów zdrowotnych mogą prowadzić do trudności w nauce i obniżenia samooceny dziecka

  • zwiększenie efektywności edukacyjnej naszych dzieci

  • zapobieganie powikłaniom

  • zwiększenie świadomości rodziców

  • optymalne wykorzystanie służby zdrowia poprzez zidentyfikowanie i skierowanie dzieci do dalszej diagnostyki i leczenia w odpowiednim czasie.

Program przesiewowych badań wzroku realizowany jest na terenie placówek przedszkolnych i szkolnych. Sprawdza on funkcje wzrokowe biorące udział w nauce czytania i pisania, wpływające na motorykę ciała, koncentrację, zdolności poznawcze. Badaniami obejmujemy dzieci 6-letnie przy ścisłej współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznej i Wydziału Edukacji danej gminy. 

Badania są bezinwazyjne oparte o znormalizowaną Kartę Wybranych Parametrów Wzrokowych 6-latka oraz zestaw narzędzi diagnostycznych, dlatego mogą być wykonywane bezpośrednio w placówce, do której uczęszcza dziecko.

Celem jest wczesne wykrycie nieprawidłowości w procesie widzenia jeszcze zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole.

Kto oprócz dziecka bierze udział w badaniach wzroku

Rola rodzica

Wyraża zgodę na badania w placówce. Otrzymuje informację o wynikach badań, a jeśli wyniki są poza normą otrzymuje wskazówki jak dalej postępować.

Rola nauczyciela

Sporządzający diagnozę gotowości szkolnej 6-latka otrzymuje informacje w zakresie wzroku dziecka. Wynik ten bezpośrednio przekłada się na percepcję wzrokowo-ruchową oraz koncentrację dziecka.

Rola diagnosty

Po przeprowadzonych badaniach przekazuje zalecenia - dla dzieci poza normą wskazuje dalszy kierunek działań rodzica, zgodnie z procedurą programu przesiewowych badań widzenia.

Chcesz uzyskać więcej informacji o badaniach wzroku?

Zgłoś swoją placówkę do programu badań!

Nasz przedstawiciel skontaktuje się i odpowie na wszelkie pytania.