Wstęp do analizy parametrów widzenia badanej grupy

2023-04-14

W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęliśmy przesiewowe badania wybranych parametrów wzrokowych w ramach programu Spojrzeć Inaczej©. Badaniem objęto 6-latków z przedszkoli i szkół publicznych i niepublicznych miasta Słupska. W badanej grupie znajdują się dzieci z Polski i Ukrainy. W karcie badań uwzględniono takie parametry wzrokowe jak motoryka oczu, konwergencja, akomodacja, cover test. Badane funkcje wzrokowe biorą udział w nauce czytania i pisania zatem wczesne wykrycie nieprawidłowości jest szansą na uniknięcie szkolnych problemów dziecka. 

Wyniki

Badania dzieci zakończą się w czerwcu br. Opracowane wyniki udostępnimy najwcześniej w czwartym kwartale br.

Organizatorem jest marka ONYA® i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Słupska.